Návod na power bank

Romoss Powerbank CZ - návod na použití

č.1Obrázek č. 1    č.2 č2     č.3č3

nabijeni

Obsah baleníPřenosná baterie, 1ks USB kabel, návod

Nabíjení přenosné nabíječky

1. Zapojte microUSB redukci do dodávaného propojovacího kabelu a zapojte ho do microUSB vstupu přenosné nabíječky.

Možnost dobíjení A (viz. obrázek 1):

Zapojte USB konektor propojovacího kabelu do USB konektoru umístěného na Vašem PC nebo do kompatibilního USB 2.0 zařízení.

Možnost dobíjení B (viz. obrázek 2):

Zapojte USB konektor propojovacího kabelu do AC adaptéru. Zapojte AC adaptér do 230V zásuvky.

2. Indikační LED dioda přenosné nabíječky se přerušovaně rozsvítí oranžově (signalizuje tím nabíjení přenosné nabíječky).

Nabíječka může být nabíjená ve vypnutém nebo zapnutém stavu. Nabíjecí doba je podle typu baterie a kapacity od 2,5-14 hodiny.

3. Když je nabíječka plně nabitá, všechny čtyři LED dioda oranžově svítí. Odpojte nabíječku. Přenosná nabíječka je připravená na

použití.

POUŽÍVÁNÍ PŘENOSNÉ NABÍJEČKY

Viz. obrázek 3

Důležité upozornění! Přenosná nabíječka musí být před prvním použitím plně nabitá!

1. Připojte USB konektor propojovacího kabelu do 5V výstupu přenosné nabíječky.

2. Zapojte na opačný konec propojovacího kabelu redukční konektor vhodný pro vaše zařízení.

3. Připojte svoje zařízení.

4. Zapněte přenosnou nabíječku stlačením tlačítka.

5. LED indikátor se přerušovaně rozsvítí oranžově, čímž indikuje nabíjení vašeho zařízení.

Poznámky:

Nemusíte se bát, pokud zapomenete vypnout powerbank po jeho užívání. Sám se totiž automaticky vypne po 60 sekundách.

 Bezpečnostní pokyny

 Lithium-ion baterie v tomto nabíjecím přístroji může představovat nebezpečí vzniku požáru nebo chemického popálení při nesprávném zacházení. Proto ji nerozebírejte, nevystavujte teplotě nad 100 ° C, a nevhazujte do ohně. Zneužívání nebo nesprávné zapojení nabíjecího zařízení může způsobit uživateli úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Přečtěte si pozorně návod. Nabíjecí zařízení se může zahřát a dosáhnout teplotu 50 ° C při nepřetržitém provozu. Během provozu zabezpečte, aby bylo nabíjecí zařízení mimo dosah objektů, které by mohly být touto teplotou poškozené.

 Při správném použití lithium-ionová baterie poskytuje bezpečný a spolehlivý zdroj přenosné energie. Avšak, když je poškozená, může dojít k úniku, k požáru nebo výbuchu resp. rozpadnutí a způsobit zranění nebo škodu na jiných zařízeních.

 Nerozebírejte nabíjecí zařízení. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelům opravitelné části. Neodborná demontáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.

 Nevystavujte zařízení silnému mechanickému tlaku.

 Nevystavujte nabíječku působení vlhkosti, vody, dešti, sněhu nebo různym nástřikům.

 Nezasouvejte různé předměty do portů nabíječky.

 Nepoužívejte nabíjecí zařízení pokud spadlo na ostrou hranu, na zem nebo bylo jinak poškozené.

 Nepoužívejte zařízení v prostředí, v kterém teplota dosahuje úroveň 40°C nebo víc.

 Držte mimo dosah dětí.

 Pokud chcete snížit riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte nabíječku od přívodu elektrické energie před jakoukoli údržbou nebo čištěním.

Technické údaje

 

Produkt Romoss power bank

Kapacita

Vstup

USB Výstup 1

USB Výstup 2

Kolik krát dokáže nabít iPhone 5s

Kolik krát dokáže nabít Samsung 5s

Solo 1

2000 mAh

DC5V 1A

DC5V 1A

Ne

~1

~0,5

Solo 2

4000 mAh

DC5V 1A

DC5V 1A

Ne

~2,1

~1

Solo 5

10000 mAh

DC5V 1A

DC5V 2,1A

DC5V 1A

~5,1

~2,5

Solo 6

16000 mAh

DC5V 2,1A

DC5V 2,1A

DC5V 1A

~8,7

~4,4

Sailing 1

2600 mAh

DC5V 1A

DC5V 1A

Ne

~1,3

~0,6

Sailing 4s

10400 mAh

DC5V 2,1A

DC5V 2,1A

DC5V 1A

~5,9

~2,9

Sailing 6

20800 mAh

DC5V 2,1A

DC5V 2,1A

DC5V 1A

~11

~5,8

eUSB sofun 4

10400 mAh

DC5V 2,1A

(eUSB): DC14~20V 2.37A / DC5V 2.1A(45W MAX)

DC5V 2.1A MAX

~4,6

~2,4

Poznámka: Kapacita určuje, kolik energie do sebe powerbank dokáže uložit. Současné telefony mají akumulátory o objemu cca 2000 - 3000mAh, u tabletů bývají tyto hodnoty dvojnásobné. Prostým dělením tak dokážete určit, kolikrát svému telefonu či tabletu doplníte síly - mějte však na paměti, že s rostoucí kapacitou powerbanku se prodlužuje doba jeho nabíjení.

Likvidace 

Nevyhazujte elektrické zařízení do netříděného komunálního odpadu, používejte separovaný sběr pro elektrické zařízení.

Obraťte se na místní úřady pro informace o systémech sběru, které jsou ve vaší oblasti k dispozici. Pokud jsou elektrické spotřebiče ukládané na skládku, mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod, dostat se do potravinového řetězce a ničit zdraví lidí a zvířat. Při výměně starých spotřebičů za nové, je prodejce ze zákona povinný vzít zpět svůj starý spotřebič.

Jak prodloužit životnost baterie

Dnes nejpoužívanějšími typy baterii jsou tzv., Li-Ion nebo Li-pol akumulátory. Pro ně platí dvě základní pravidla:

  • Nenechávejte zbytečně dlouho plně nabité nebo úplné vybité baterie stát.
  • Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když váš mobil nebo tableta nahlásí, že je baterie vybitá, nesnažte se ji zbytečně úplně vybít) – je mnohem lepší ji dvakrát vybít na 50% než jednou na 0%.

Když to shrneme do jedné věty, tak nejlepší co můžete pro svůj akumulátor udělat je si ho příliš nevšímat, nikdy ho nevybíjet na doraz a dobíjejte stále a kdykoliv jenom je to možné. O ostatní se postará v akumulátoru vestavěná elektronika.

Záruka

ROMOSS je registrovaná ochranná známka společnosti ROMOSS. Značka ROMOSS znamená vyšší kvalitu výrobků a vynikající služby pro zákazníky. To je důvod, proč ROMOSS poskytuje záruku na všechny vady materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od datumu zakoupení výrobku. Záruční doba na baterie je tedy 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

Informace o kapacitě Romoss powerbank